Дарение на бургаските лесовъди за европейските библиотеки

Енциклопедичното издание „ГОРИТЕ в Бургаска област – история и настояще”, дело на бургаската лесовъдна колегия тръгна днес към осем европейски книгохранилища, съобщиха от ГЕОПАН. Това стана с помощта на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” и есперти от отдел „Комплектуване и международен книгообмен”. Изданието е специално подбрано за международен книгообмен. Заявено е от: Библиотеката на Института за Източно и югоизточноевропейски изследвания – РЕГЕНСБУРГ; Руската държавна библиотека – МОСКВА; Чешката национална библиотека – ПРАГА; Националната библиотека на Полша – ВАРШАВА; Националната библиотека на Украйна – КИЕВ; Националната библиотека на Азербайджан – БАКУ, Националната библиотека на Молдова в КИШИНЕВ и Баварската държавна библиотека в МЮНХЕН.
Това е първото дарение на бургаски лесовъди за големи европейски библиотеки.

В книгата се съдържат най-пълните данни за състоянието на горите и гороползването в района на една от най-старите горски служби у нас – 121 годишната Регионална горска служба в Бургас. Един екземпляр от изданието е получил и областния управител Вълчо Чолаков, който препоръча на издателите му – ИАГ, СЛБ,ЮИДП – Сливен, РДГ – Бургас и ГЕОПАН, да подготвят и отпечатат книгата на английски език, за да достигне до по-широка международна публика. Областният управител на Бургас е насърчил започването на работа в тази насока, като е обещал да привлече вниманието на големи инвеститори и коректни ползватели на горското богатство на областа към проекта.

Дарението за европейските библиотеки се придружава от писмо на инж. Венелин Радков – директор на РДГ – Бургас.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!