Разясняват данъците и осигуровките пред 3 000 бургаски ученици

От приходната агенция дават таблет срещу касови бележки

Данъчни лектори от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас откриха втория етап на съвместната кампания на НАП и образователното министерство „Влез в час с данъците”. Целта на кампанията е да повиши данъчната култура на подрастващите, затова и стартът ѝ бе даден в Професионалната гимназия по транспорт и Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. До края на тази учебна година учениците от 11-и и 12-и клас на 7 бургаски гимназии ще изслушат лекции на данъчните в часовете на класния ръководител. През този етап на кампанията фокусът в Бургас е главно върху професионалните гимназии, при завършването на които учениците излизат с готова професия.

Като част от кампанията на НАП „Влез в час с данъците 2” е и игра „Парола: Касова бележка”. Целта на играта е да даде основна информация за данъците и смисъла от плащането им, както и практически съвети за предстоящия досег на младите с финансовата система.

Според регламента на играта, всеки ученик в България може да регистрира неограничен брой касови бележки чрез специално разработен софтуер. Приложението е достъпно на фенстраницата на кампанията във Facebook, както и безплатно за телефони с операционни системи Android и IOS.

Учениците могат да регистрират касови бележки с дати от 1 януари до 31 май 2015 г. Колкото повече фискални бонове се регистрират от един участник, толкова по-голям е шансът той да спечели някоя от наградите. Стойността на покупката не е от значение. Важно условие е учениците да съхраняват касовите бележки, които регистрират.

Наградите в играта са два  таблета, два фотоапарата и игрална конзола, а печелившите се определят на лотариен принцип.

В национален мащаб над 1000 ученици вече са се включили в играта, като до момента са регистрирани повече от 35 000 касови бележки. Над 10 000 фенове следят публикациите в страницата на кампанията във Facebook.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!