Горски инспектор за един ден

На 11 и 12 юни Регионална дирекция по горите – Бургас провежда кампания „Горски инспектор за един ден“. Кампанията е организирана и стартирана на 3 юни от Изпълнителна агенция по горите и Министерството на земеделието и храните на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.

Инициативата има за цел да запознае подрастващите с лесовъдската професия и работата на горските инспектори. Участниците в нея ще имат възможността в реални условия чрез игри и презентации да се запознаят с работата на горските инспектори и усилията, които се полагат в опазването на горското богатство, както и предотвратяване на нарушенията. В рамките на обученията ще се включат експерти от РДГ и горски инспектори. Кампанията се осъществява на територията на всички природни паркове и ще продължи до края на месец юни.

Полудневните обучения, организирани от Регионална дирекция по горите – Бургас, ще бъдат проведени на 11 и 12 юни на открито в горска обстановка, на територията на Природен парк „Странджа”, където ще се представи работата на лесовъда и горския инспектор и тяхната роля за стопанисването и опазването на горите.

Училищата, с които е планирано да се осъществи инициативата, са  СОУ „Никола Вапцаров”, гр. Царево и  СОУ „Васил Левски”, гр. Малко Търново.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!