„ГОРИТЕ в Бургаска област – история и настояще” тръгва из Европа

Великолепното и богато издание на книгата е дело на бургаската лесовъдска колегия

Енциклопедичното издание „ГОРИТЕ в Бургаска област – история и настояще”, дело на  бургаската лесовъдска колегия тръгна днес към осем европейски книгохранилища. Това стана с помощта на Националната ни библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” и експерти от отдел „Комплектуване и международен книгообмен”. Изданието е специално подбрано за международен книгообмен. Заявено е от: Библиотеката на Института за Източно и югоизточноевропейски изследвания – РЕГЕНСБУРГ; Руската държавна библиотека – МОСКВА; Чешката национална библиотека – ПРАГА; Националната  библиотека на Полша – ВАРШАВА; Националната библиотека на Украйна – КИЕВ; Националната библиотека на Азербайджан – БАКУ, Националната библиотека на Молдова в КИШИНЕВ и Баварската държавна библиотека в МЮНХЕН.

Това е първото дарение на бургаски лесовъди за големи европейски библиотеки.

В книгата се съдържат най-пълните данни за състоянието на горите и тяхното ползване в района на една от най-старите горски служби у нас  – 121- годишната Регионална горска служба в Бургас. Един екземпляр от изданието е получил и областния управител Вълчо Чолаков, който препоръча на издателите му – ИАГ, СЛБ, ЮИДП – Сливен, РДГ – Бургас и ГЕОПАН да подготвят и отпечатат книгата на английски език, за да достигне до по-широка международна публика. Областният управител на Бургас е насърчил работата в тази насока, като е обещал да привлече вниманието на големи инвеститори и коректни ползватели на горското богатство на областта към проекта.

Дарението за европейските библиотеки се придружава от писмо на инж. Венелин Радков – директор на РДГ – Бургас.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!