„Гласът на младите” осигурява безплатни прегледи за млади хора

Кампанията „С любов към здравето” се завърна тази година с нов старт на профилактичните прегледи. Първата консултация за младежи от Бургас се осъществи със любезното съдействие на стоматолозите д-р Пламен Балев и  д-р Александър Тодоров. Профилактичните прегледи имаха за цел да установят зъбния статус на 11 млади хора, като при нужда им бяха извършени процедури по почистване на зъбния камък и поставяне на фотополимерна пломба.

Организатор на мероприятието е Сдружение „Младежки Глас“ България  по проекта МИКЦ-Бургас „Гласът на младите” по Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма1: „Развитие на мрежата от Младежки информационно консултантски центрове /МИКЦ/”, финансиран от Министерство на младежта и спорта и Клуб „Медик“ МГ.

„С кампанията целим да се грижим за здравето на младите хора. С помощта на профилактичните прегледи изграждаме поведение сред младежите да обръщат внимание на здравето си. Всеки един преглед е безплатен за младите хора. Повече информация за бъдещите профилактични консултации може да намерите в социалните мрежи” каза Гергана Давидкова, председател на клуб „Медик” към Сдружение „Младежки Глас“ България.

За месец март кампанията „С любов към здравето” ще проведе следващата консултация с ехограф. Прегледите на млечните жлези са профилактични и безплатни специално организирани от клуб „Медик”, по проекта МИКЦ-Бургас „Гласът на младите”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!