ГЕРБ-Карнобат: В бюджет 2015 няма пари за здравеопазване

Бюджетът на община Карнобат за тази година е пълен със съществени грешки, констатират съветниците от ПП ГЕРБ

„Обсъждането и гласуването на Бюджет 2015 по време на редовното заседание на Общинския съвет в Карнобат протече по недопустим начин. Всички общински съветници получихме документацията за сесията два дни преди нейното провеждане, което затруднява дейността ни и води до редица проблеми след това в зала. Общинската администрация не би трябвало да работи по този начин, а председателят на Общинския съвет би трябвало да изпълнява по-компетентно функциите си“. Това заявиха общинските съветници от ГЕРБ-Карнобат по повод последното проведено заседание, в рамките на което акцент бе обсъждането и приемането на проектобюджета за 2015 г.

По време на дебатите в залата стана, ясно, че в документацията, разделена по капиталови разходи за различни ресори, са допуснати съществени грешки. „Не може общинската администрация и кметът на Карнобат да определят пропуските като „технически“. Така например сума по преходният остатък в справка за разпределение на преходните остатъци за образование е посочена като 511 119 лв.. Същата в обяснителната записка е записана като 423 038 лв. Коя е вярната сума и как да разберем какво приемаме? Отстраняването на грешките бе направено „на крак“ в залата, това доведе до хаос и объркване по време на заседанието“, коментира общинският съветник от ГЕРБ Антоанета Стоянова.

Тя коментира, че в бюджета за тази година на община Карнобат липсват заложени средства за здравеопазване. „Не знаем дали да тълкуваме това като поредната техническа грешка или като неадекватно решение, тъй като не може да се допусне да няма заделена сума по този параграф.  В толкова добро състояние ли е МБАЛ-Карнобат, какво се прави за одобраване на материалната й база и за привличане на медици, които да работят на територията на община Карбонат. Не са ли нужни все пак средства за функционирането й? Само преди няколко дни, след след намесата на зам.-областният управител Владимир Крумов и със съдействитието на народния представител от ГЕРБ-Бургас Семир Абу Мелих, бе спасено от затваряне „Вътрешно отделение“. Отправих въпрос какво се предвижда за малките населени места тази година във връзка с бюджета, но не получих конкретен отговор“, допълни Стоянова.

Д -р Величко Колев, общински съветник от ГЕРБ и зам.-председател на ОбС  предложи да се освободи от „данък смет“ МБАЛ-Карнобат, както е направено за училищата на територията на общината. Стана ясно, че е взето решение и са намалени промилите на 2.2 за болницата, но изцялостното освобождаване на здравното заведение може да стане с промяна на Наредбата за ЗМДТ. Предложението, направено от д-р Колев, бе прието след неговото гласуване.

Групата общински съветници от ГЕРБ-Карнобат гласуваха „въздържали се“ по приемането на проектобюджета на общината.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!