Георги Янев, кандидат на БДЦ за общински съветник в Бургас: Развитието на малкия и средния бизнес е наш приоритет

Те ще създадат работни места, ще задържат младите в Бургас

Георги Янев е общински съветник от ПП ЛИДЕР . Роден е на 24 август 1975 г. в Бургас. Завършил е  Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас.. През годините управлява няколко дружества, работещи в сферата на сигурността, едно от които е „Аватари” ООД, част от Холдинг AB Solution Security Group. Холдингът развива дейност на територията на осем държави членки на Европейския съюз.

Георги Янев е идеолог и основател на СНЦ „Бизнес клуб Лидер – Бургас”. Председател на СНЦ „ЮНИВЪРС 2001”, развиващ спортове като тенис на корт, баскетбол, футбол, акробатика и др.Консултант е в няколко търговски дружества. Семеен, с две деца.

Кандидат на Български демократичен център за общински съветник в Бургас за мандат 2015-2019.

Г-н Янев, за втори път Вие сте кандидат за общински съветник в Бургас. Защо, според Вас, хората да Ви се доверят на Вас и на партия Български демократичен център /БДЦ/?

Български демократичен център представлява патриотичния бизнес на България.  Приоритетът ни е развитието на малкия и средния бизнес, който се счита за двигател на всяка икономика. Сега между браншовите организации и малкия и средния бизнес в страната  няма никаква връзка. Ние смятаме,че това трябва да се промени.  БДЦ предлага създаването на специализирана браншова структура, от типа на камарите, която да обхване дребния бизнес и да подпомага развитието му. Малкият и средният бизнес създават работни места, те са предпоставка за растеж и трябва да бъдат стимулирани. Това вече се разбира от избирателите. БДЦ поставя развитието на малкия и средния бизнес сред приоритетите си на национално и на местно ниво. Ние имаме точна програма за реализация на тези цели, знаем какво трябва да направим, за да ги осъществим. Доказали сме и в предишния мандат, че изпълняваме обещанията си. Затова мисля,че хората ще ни се доверят.

Какви ще са първите мерки, които ще предложите за стимулиране развитието на малкия и средния бизнес в общината?

Ако спечелим доверието на избирателите и нашата група в общинския съвет има възможност да влияе на решенията му, ще настояваме за промяна на правилника и за създаване на постоянна комисия, която да се занимава и с проблемите на малкия и средния бизнес. Това е ниша, която не е запълнена. Би трябвало ние – общинските съветници, да имаме възможност да регулираме отношенията между малкия и корпоративния бизнес на местно ниво. Колкото повече комисии има в общинския съвет, толкова по-добре. В тях форматът е много широк, участват представители на всички политически партии и в диалог намират правилното решение.

Ще предложим и в общинската администрация да се създаде специализирано звено, което да работи в това направление.

Ще инициираме дейности за подобряване бизнес средата в общината – намаляване на бюрократичните тежести, съкращаване на административните процедури и др. Ще се стремим да изградим добра среда за реализиране на публично-частните партньорства  и най-важното – надявам се заедно с другите участници в местния парламент да създадем стратегия за икономическо развитие на региона, която да доведе до растеж, по-висока заетост и повишаване на жизнения стандарт на съгражданите ни.

Кое определяте като свой личен принос за просперитета на Бургас?

Аз съм учредител на бизнес клуб „Лидер”, в който обединихме около 40 малки и средни предприятия. Опитваме се да комуникираме с браншовите организации и с администрацията на общината.

Председател съм и на сдружение „Юнивърс 2001”, в което поддържаме два клуба – по фитнес и културизъм, и около 70 деца в клуб по акробалет в Айтос.  Сега правим такъв клуб и в Бургас. С фирмата, която управлявам, спонсорираме няколко отбори: баскетболния и волейболния отбор на  „Лукойл Нефтохим Бургас” и футболен отбор „Нефтохимик”.   Подпомагаме почти всички спортни клубове в града.

Вярваме,че хората са призвани да правят добро. Затова насочваме усилията си не само в подпомагане на спорта, а организираме и кампании за набиране на средства за църкви и параклиси.

Но във фокуса на вниманието ни неизменно стоят младите хора. Те трябва да имат работа, за да останат тук. Прави впечатление, че Бургас е най-добрият град за живеене, а в същото време тук  бизнесът не е в разцвет. Затова ще настояваме за стимули, чрез които малкият и средният бизнес да се развиват.

Вие се занимавате с бизнес в сферата на охраната. Какви, според Вас, са  възможностите на Общинския съвет да обезпечи сигурността и спокойствието на хората в Бургас?

В предишния общински съвет приехме наредба, която до голяма степен помогна да се ограничат инцидентите в увеселителните заведения. Единствената ми претенция към наредбата е, че целия негатив носят охранителните фирми, респективно собствениците на заведения. Защото при инцидент актовете, които се налагат, са за огромни суми, често непосилни за плащане. После собственикът, който е инвестирал хиляди левове или фирмата, която си върши перфектно работата по охраната, подлежи на санкции. Повечето от тях работят активно два дни в седмицата – петък и събота, и са на ръба на оцеляването. Често съставянето на актове с безсмислено високи глоби се превръща в начин за справяне с неудобната конкуренция.

Преди години имах идея за създаване на местна асоциация в охранителния бизнес. Охранителните фирми на територията на Бургас, които имат ресурс от 40-50 автомобила и няколко хиляди служители, могат да работят съвместно с общинска полиция. Нашата кауза, независимо че регулатори няма и конкуренцията в този бранш е жестока, трябва да е кауза на всички в Бургас. Затова би трябвало да подобрим координацията между всички, ангажирани с реда и безопасността – областна дирекция на МВР, общината,  охранителните фирми. Зад тази идея мисля, че може да застане кметът, като силна фигура и мисля че г-н Димитър Николов е точно тази фигура. Така ще по-добре ще се противодейства и на битовата престъпност.

На национално ниво БДЦ, чрез своята парламентарна група, ще настоява  за промяна на нормативната база –  носенето на хладно оръжие да стане подсъдимо.

Има ли нещо, което не успяхте да направите в предишния мандат, но се надявате да го свършите сега?

Бях член на комисия по приватизация. От плана, който беше заложен, реализирахме едва около 60 %, т.е. 9 сделки. Проблемът, с който се сблъскахме беше, че голяма част от общинските имоти, подлежащи на приватизация, са реално непродаваеми. Тяхната данъчна оценка е драстично висока, много над пазарната. Това е причината част от имотите, дори на атрактивни места, да пустеят. Ще дам за пример бившето помещение на ДВСК срещу хотел „Космос” – неговата цена, за малко повече от 520 кв.м, е над 430 хиляди лева, а сградата е в окаяно състояние.

Сега Бургас се развива и съществено променя инфраструктурата си, а същевременно по неговите централни и основни артерии има изоставени имоти. Това е проблем, който Общинският съвет и комисията по приватизация в него трябва да реши. В следващия мандат ние трябва да се опитаме да повлияем на приватизационните процеси, като потърсим подходящи инвеститори за всеки отделен имот.

Всички 51 съветници с усърдна работа можем да търсим индивидуален подход към всеки обект. /приватизация, публично-частно партньорство и други форми/

Какво е Вашето послание към избирателите в едно изречение?

Вярвайте в доброто, бъдете позитивни и работете усърдно!

Ще бъдем отворени към всички проблеми на хората и ще поемаме ангажименти, които можем да изпълним.

Ще отворим приемна за ежедневен прием на гражданите в офиса на БДЦ на ул. „Екзарх Йосиф” 20.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!