В Созопол ремонтират общинските горски пътища

Над 13 километра пътища на територията на Общинско горско предприятие – Созопол бяха ремонтирани, почистени и просветлени. Причината за лошото им състояние са миналогодишните наводнения. Почистени са дерета, направени са нови водостоци с монтирани тръби, които да отвеждат водите при обилен дъжд. Общата стойност на извършените дейности в общинските гори е близо 24 хиляди лева.

Ремонтирани бяха пътищата в местностите  „Мурват”, „Бакърлъка”, „Букови каби”, „Трите синура”, „Спазма”, „Добревица”. Обновяването ще улесни достъпа на горските служители при осъществяването на контрол и опазване на горите и ще даде възможност за по-бърза и навременна реакция при евентуално възникване на пожар в общинските гори. Улеснен е и достъпът на камионите, които извозват дърва за огрев за жителите на община Созопол. Новите пътища създават и възможност за достъп до красивите горски кътчета на туристи.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!