В Приморско почистват устието на река Дяволска против наводнения

В Приморско започна почистване на устието на река Дяволска като крайно необходима превантивна мярка с оглед предотвратяване на наводнения. Затлаченото с пясък устие представлява проблем от години, затова е обяснимо удовлетворението на кмета на Приморско д-р Димитър Германов от старта на работата по неговото решаване.

На страницата си във Фейсбук д-р Германов сподели своето задоволство от успешния резултат на положените от него и общинската администрация усилия.

Ето какво  написа той:

„Мотивиращ старт на деня! Усилията се увенчават с успех и резултатите говорят сами за себе си!

След проведени тежки разговори, интензивен диалог с отговорните органи и продължителни усилия, след преодоляване на редица предизвикателства от всякакъв характер, спазвайки законите на държавата, но и с мисъл за поминъка на наши съграждани, успяхме да разрешим дългогодишен проблем.

Запушеното устие на река Дяволска беше предпоставка за наводнение при обилен валеж, за увреждане на заобикалящата среда, както и затрудняване на нормалното излизане на лодките на рибарите ни. В координация с областния управител и представителите на другите отговорни и ангажирани институции, успяхме да намерим правилното трайно и устойчиво административно решение.

Подчертавам и не трябва да забравяме, че решаването на проблеми от представителите на местната власт става в пълен синхрон и в изпълнение на административните срокове и законови задължения. Макар и на мен да ми се искаше сега и веднага да дадем решение, макар темата да се превърна в удобна дъвка за редица общественици и макар факта, че я търкаляха с ясното съзнание, че за трайно решаване на проблема беше необходимо време, а не само популистко говорене, аз провеждам последователна политика за качествено и устойчиво решаване на възникналите проблеми в нашата община. Опитът ми сочи, че това е правилния и законов път за взимане на управленски решения.”

Работата по отпушване устието на Дяволска река се извършва в координация на общинската администрация с областна администрация, РДПБЗН Бургас, РС ПБЗН Приморско, РИОСВ и Басейнова дирекция.

Кметът Германов отправя специални благодарности към областния управител Вълчо Чолаков и всички отговорни институции.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!