В Поморие събират старо ел. оборудване

Община Поморие стартира кампания за разделно събиране на масово разпространени отпадъци на територията на градовете Поморие, Ахелой и Каблешково. Домакинствата, обществените сгради и търговските обекти, които имат излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии, акумулатори или гуми ще могат да ги изхвърлят на обособени за целта места.

В град Поморие, на 25.04.2015г. /събота/, в часовете между 7.30 и 17.00 часа, ще се организират временни площадки:

–за Централна градска част: на паркинга пред сградата на Община Поморие;

-за кв. „Свобода”: в близост до кръстовището на ул. „Солна” и ул.”Европа”;

–за кв. „Св. Георги”: в близост до кръстовището на ул. „Железничарска” и ул. „Смирна”;

На 26.04.2015г./неделя/, в часовете между 7.30 и 17.00 часа, в гр. Каблешково  временна площадка ще има пред административната сграда на ЗКПУ „Каблешково”, а в гр. Ахелой – зад сградата на читалището.

Разделното събиране на отпадъците ще се организира два пъти в годината, като те ще бъдат извозвани, сортирани по видове материали в сепарираща инсталация, след което разделно събраните рециклируеми материали ще се оползотворяват при крайни преработватели.

Във времето извън кампаниите гражданите могат да ги предават на площадката на „Евро импекс – Бургас” ЕООД, находяща се в промишлената зона на гр. Каблешково.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!