В Несебър откриха Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа официално бе открит днес в Несебър. Лентата прерязаха кметът на общината Николай Димитров, директорката на институцията Нана Сачкова и Радостина Пирева, директор на Управление „Социални грижи и услуги“ в морския град. Малко преди това отец Арсений от църквата „Св. Успение Богородично“ освети сградата и пожела добрите дела тук да не секват.
В словото си кметът на Несебър подчерта, че откриването на Центъра е поредното доказателство, че общината е една от малкото в страната, която реално прилага съвременните европейски изисквания за социално отговорна политика и грижа към гражданите. С реални действия, водещи до създаването на институции като тази, която цели да подобри качеството на живот на деца и семейства в риск, общината се стреми да предложи нужната грижа и внимание. Друг пример за социално отговорната политика, която води общинска администрация, е готовият проект за преустройството и реконструкция на ДДУИ „Свети Стилиян Пафлагонийски“ в Кошарица в дом за възрастни хора, сподели още градоначалникът.
В приветственото си слово директорката на Центъра за обществена подкрепа Нана Сачкова благодари на община Несебър в лицето на кмета Николай Димитров и секретаря Стойко Стоянов, както и на директора на РДСП – Бургас – Тони Костова, за пълната подкрепа и съдействие при реализиране на тази социална услуга.
Сред гостите на официалното откриване, препълнили фоайето на Центъра, бяха секретарят на община Несебър Стойко Стоянов, Лазар Япаджиев, зам.-кмет по туризма, Красимира Тодорова, директор „Хуманитарни дейности“, Константин Камчев, началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Златин Чаушев, началник – отдел „Несебър – Световно наследство“, Весела Маринова, директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Несебър.
Центърът за обществена подкрепа получи от община Несебър подарък -прожекционен екран и мултимедиен проектор, които ще са в полза на работния процес. След официалното откриване гостите разгледаха социалното заведение, като отбелязаха със задоволство, че тук царят уют, топлота и приятната атмосфера.
Центърът за обществена подкрепа предоставя комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. Работата се осъществява в дома на семействата, в училища, в специализирани институции или на територията на ЦОП.
Към момента ЦОП-Несебър е с капацитет 25 деца, като две от тях са предвидени за Център „Спешен прием“. Центърът “Спешен прием” е с капацитет 2 деца и е създаден, за да се осигури добро и защитено място на най-малките жители на общината, които спешно се налага да бъдат изведени от средата, в която се намират и която представлява заплаха за техния живот и здраве. Най-често това се деца, които са станали обект на различни видове насилие. Децата се настаняват в Центъра от Дирекция „Социално подпомагане“ или от полицията, в рамките на предоставена полицейска закрила, докато се изяснят обстоятелствата на семейната ситуация и детето се реинтегрира в семейната среда или се приложи друга мярка за закрила.
ЦОП-Несебър работи съвместно с Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН), Детска педагогическа стая, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и други институции, имащи отношение към защита правата на децата на територията на община Несебър.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!