В несебърско училище ще функционира безжична мрежа за интернет

Несебърското училище СУ “Любен Каравелов“ е едно от училищата в България, което изгражда безжична мрежа за интернет със средства от Министерството на образованието и науката по „Национални програми – 2018“ – 7 -“Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“. Стойността на проекта е 16 450 лв.

Ръководството на училището проведе процедура по избор на изпълнител на безжичната мрежа. Измежду три оферти беше избрана тази на един от водещите мобилни оператори в страната, предложил най-добрата оферта, съобразена със задължителните минимални изисквания.

Дейностите по изграждането на WiFi  мрежата в училището вече приключват,  като се очаква тя да започне да функционира преди заложения краен срок – 31.03.2019 г.. С тази придобивка ученици и преподаватели ще могат да работят в часовете  по информационни технологии  и да  усвояват  нови знания и умения.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!