В Деня на земята засадиха гора край Ветрен

В Деня на Земята, който се отбелязва с действия за опазване на планетата и живота върху нея, Община Бургас засади 72 000 дървета – бебета. Те са благунчета /вид дъб/ и сега са високи само педя, но след години ще избуят в жизнена гора.

В засаждането се включиха ученици от ОУ „Иван Вазов“ в Банево и ОУ „Христо Ботев“ във Ветрен. Младата гора ще расте заедно с тях пред очите им, защото се намира в близкия до двата квартала лесопарк „Минерални бани“. Децата превърнаха деня в наистина празничен с пуснатите във въздуха хвърчила и балони.

Залесяването е част от изпълнението на спечелен от Община Бургас проект по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на одобрената инвестиция е в размер 123 000 лв., като 82 % от сумата се осигуряват от Европейския съюз, а останалите 18 – от държавния бюджет.

Новата гора ще расте на мястото на стара, напълно унищожена при пожар преди години. Теренът е с площ 90 декара. За да се предотврати възникване и разпространение на нови пожари, е предвидено по периферията да се изгради минерализована ивица с дължина 1065 линейни метра и ширина 3 метра. Очаква се при растежа си гората да укрепи почвата и да възпрепятства евентуални наводнения.

По проекта предстои още да се закупи оборудване за пет противопожарни депа. То ще бъде разположено в административни сгради в кв. Банево, с. Изворище, гр. Българово и с. Извор. В с. Извор ще има два пункта, тъй като основният общински горски фонд се намира там.

Депата ще бъдат оборудвани с: кофпомпи – 5 бр., кофи за вода – 5 бр., лопати – 10 бр., брадви – 3 бр., кирки – 3 бр., тупалки – 15 бр., моторни триони – 2 бр., мотики – 5 бр., съдове за питейна вода – 5 бр., железни гребла – 5 бр., моторна помпа – 1 бр., електрически фенери – 5 бр., радиостанции – 4 бр.

Община Бургас честити на бургазлии Деня на Земята и ги призовава всеки според възможностите си да помага за опазване на околната среда в красивия ни град и регион.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!