В деня на горите се борим с изменението на климата

Днес за трета година отбелязваме Денят на горите. На 21 март Обединените нации призовават света да обърне специално внимание на горите и тяхното значение за хората.

Тази година Международният ден на горите е посветен на горските територии и ролята им в намаляването на последиците от измененията в климата. Акцент се поставя върху решенията, които горите предоставят за ограничаване на въздействията от глобалното затопляне.

Горите имат ключова роля за адаптирането и намаляването на последиците от измененията в климата. Те регулират баланса на кислорода, въглеродния диоксид, както и влажността на въздуха. Те също така предпазват речните басейни, които осигуряват 75% от прясна вода в света.

Една трета от територията на света е покрита с гори. Прехраната на над милиард и половина души на планетата зависи пряко от горите. Те са най – биологично-разнообразните екосистеми на земята. Дом и убежище в тях намират над 80% от сухоземните видове животни, растения и насекоми. Горите също така предлагат работа и сигурност на общностите, които ги населяват.

Въпреки всички тези безценни екологични, икономически, социални и здравни ползи, изсичането на дърветата в световен мащаб продължава със заплашителни темпове – 13 млн. хектара с гори се изсичат всяка година. До 20% от световните емисии на парникови газове са в резултат от обезлесяването на планетата.

Поради тази причини ООН призовава държавите днес да проведат дейности, свързани със засаждане на дървета, местни събития и национални чествания с цел повишаване на информираността относно значението на всички видове гори и дървета извън горите.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!