Борят ксенофобия и расизъм с живи библиотеки

Проект „Младежки действия за граждански права“ бе представен днес в Младежкия културен център – Бургас. Той се изпълнява с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Бенефициент е Фондация „С.Е.Г.А.“, която изпълнява дейностите из цялата страна в партньорство с неправителствени организации от Благоевград, Карлово, Шумен, Хасково и Бургас.

На пресконференцията днес присъстваха партньорите за град Бургас: Сдружение „Вселена“ и Училищното настоятелство при ОУ „Найден Геров“, както и представители на Европейски информационен център „Европа Директно“ – Бургас, Народно читалище „Светлина – 1939“ гр. Поморие, Кметство Българово, Младежки културен център – Бургас, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Бургас.

Проектът ще реализира дейности в три града от Област Бургас – Поморие, Бургас и Българово. Стартът ще бъде даден тази събота /10 януари/ в Поморие с „жива библиотека“. Целта на инициативата е чрез интерактивни дейности, разкази и споделяне на проблемите си младежи от дискриминирани групи да представят си пред своите връстници и приятели трудностите, които ежедневно изпитват в общуването и живота си. По този начин те ще се превърнат в живи книги, а и разказите им ще помогнат за насърчаване на междуетническата толерантност и диалог сред младите хора.

„Младежите не контактуват помежду си. Те са загубили уменията си за общуване в реалия свят вследствие на виртуалния живот, който предпочитат да водят“, обобщи Десислава Василева от сдружение „Вселена“.

След „живата библиотека“ в Поморие в рамките на два месеца /януари и февруари/ по проекта ще се проведат и три тренинги на тема „Богатството да си различен“. Те ще се състоят в ОУ „Найден Геров“, Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника, както и в Професионална гимназия по туризъм -Бургас. Краят на проекта ще се отбележи с тържествен концерт на 14 февруари в Младежкия културен център – Бургас.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!