Вътрешният туризъм с потенциал за растеж заради ниските доходи

Вътрешният туризъм има потенциал за растеж заради ниските доходи на по-голямата част от населението на страната. Това е изводът, който може да бъде направен от проучването на ресорното министерство, стартирало в началото на годината кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България и издало Наръчник „Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма”.
Според проучването 80% от българите нямат финансова възможност да пътуват в чужбина. На това, както и на навика на българите да почиват по-кратко, но по-често през годината се залага в стремежа към увеличаване дела на вътрешния туризъм.
Според данни от НСИ през последните години наистина се забелязва леко увеличение на броя на пътуванията в страната. През 2014 г. например 3 154 330 българи са реализирали общо 7 620 млн. нощувки, което е 35% от всички реализирани нощувки в страната. Тенденцията за плавно увеличение на дела на вътрешния пазар е започнала през 2012 г. и демонстрира постоянен темп на нарастване с около 400 000 броя годишно. През 2014 г. близо 1/3 от приходите от нощувки се дължат на българските туристи, а постъпленията от тях са 286.580 млн. лв.
Малка част от българските туристи ползват услугите на туристически агенции, сочи още проучването. При планиране на пътуването за българите основен източник на информация е интернет. Проблем остава обаче достоверната, добре систематизирана и точна информация за конкретните обекти. Повечето от пътуващите не се доверяват на реклами, търсят други форми във виртуалното пространство, включително и социалните мрежи.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!