Вълчо Чолаков: Прибягваме до непопулярни мерки в името на превенцията

От месец юни започва поетапно почистване на най-критичните участъци от речните корита в област Бургас. За целта областният управител Вълчо Чолаков  е изискал от началника на затвора труда на група хора, лишени от свобода. По специално изготвен график и след съгласуване с общините  в периода от  юни до 31 август ще бъдат третирани с препарати и ръчно почистени дерета, речни корита, канали и язовири в управление на областен управител на област Бургас. Непопулярните мерки, които Областна администрация предприема, са част от превенцията за недопускане на кризисни ситуации, наводнения и осигуряване защита на гражданите. По данни от последния доклад сумата, необходима за почистване на водните обекти в региона, е в размер на 7,5 млн. и следва да бъде осигурена от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

«Мярката, която предприемаме,  няма да реши проблема изцяло, но е дейност, която реално ще допринесе за намаляване на риска. С екипа ми ще продължим да търсим и дългосрочни решения, за съжаление към момента не разполагаме с бюджет за по-мащабни акции. Започваме от участъците, които имат най-спешна нужда от почистване. Заедно с това вече съм разпоредил проверките да се извършват периодично, а не каквато е била практиката- два пъти в годината», коментира областният управител Вълчо Чолаков

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!