Вълков (ГЕРБ): Връщането на мобилните камери ще доведе до намаляване жертвите на пътя и повече средства във Фонда за безопасност на движението

Спирането на мобилните камери с решение на ВАС е довело до намаляване на средствата във Фонда за безопасност на движението. Това стана ясно по време на парламентарен контрол в НС, в рамките на който народният представител от ГЕРБ-Бургас Иван Вълков отправи въпрос по темата към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков. Зам.-председателят на транспортната комисия поиска информация за това какви са наличните средства във Фонда и изразходвани ли са средства от него, и за какви цели за периода 01 януари – 01 октомври 2014 г.

„С § 1, ал. 4 от Закона за движението по пътищата е създаден през 2011 г. Фонд за безопасност на движението. Предвидено е във него да постъпват средствата от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт. В закона е разписано тези средства да се разходват само за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност. През 2013 г. бяха направени изменения. Министерството на финансите вече еднолично определя до каква стойност ежегодно може да се дават средства от Фонда на МВР, като определената сума не се прехвърля от МФ към МВР еднократно, а на различни траншове,“, коментира от трибуната Иван Вълков.

От отговора на министър Вучков стана ясно, че към от началото на годината до 31 октомври 2014 г. по сметката са постъпили 5 млн. 463 243 лв. Тази сума е близо три пъти по-малка от събраните средства за същия период миналата година –над 15 млн.лв. Като причина вътрешният министър изтъкна решението на ВАС, с което се ограничи ползването на мобилни камери за електронен фиш. Одобреният размер на средствата от финансовото министерство, с които може да разполага МВР за тази година, е до 6 млн. лв. Превишението в края на годината на приходите над разходите по Фонда се предоставя за ползване през следващата бюджетна година, така преходният остатък към 31.10.2014 г. е 30 798 798 лв.

„От изнесените данни стана ясно, че за предходните години средствата за Фонда са били в пъти повече и до тяхното намаляване се стигна след спиране на действие на мобилните камери. Вече е направена първа крачка в тази посока, преди дни в парламентарната комисия по транспорт бяха приети промени на първо четене в Закона за движение по пътищата. Запознахме се и със статистика на КАТ към МВР за 2014 г. Наблюдаваме със сериозни темпове завишение на жертвите по пътищата. От друга страна 280 000 хил. нарушения по-малко са установени за изминалата година. Точно това е обезпокояващо на фона на 8% завишени жертви. С група народни предствители

 

 

 

сме внесли предложения за изменения на Закона за движение по пътищата във връзка с възстановяване дейността на мобилни камери. Считам, че в рамките на месец, съобразено с препоръчките на ВАС можем да приемем поправките“, заяви бургаският депутат от ГЕРБ.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!