Възстановка на битката при Маркели организира Община Карнобат

На 18 юли 2015 г. от 18.00 часа община Карнобат кани всички на възстановка на битката при крепостта Маркели. Тя се организира като част от дейностите по проект № BG161РО001/3.1-02/2009/005 „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Карнобат.

Историческата възстановка ще отбележи годишнината от победата на хан Кардам срещу византийския император Константин VI и отразява битката от 20 юли 792-ра година между България и Византия. Тогава Византия претърпява страшно и нечувано поражение, в което загинали най-видните пълководци на империята.  В “Житието на Йоаникий” се отбелязва, че в хода на битката сам император Константин VІ бил хванат с примка, но спасен от Йоаникий.

Според историческите хроники, преди сражението, докато изчаква византийското нападение, българският владетел съсредоточава тайно част от конницата си в прикритие зад хълмове встрани от бойното поле. Поради неравния терен настъпващата византийска армия разстройва редиците си. Кардам се възползва от това и предприема контраатака, която носи пълен успех на българите. Конницата на Кардам обхожда противника и не му позволява да отстъпи в укрепения лагер и крепостта Маркели. Българите завладяват обоза, хазната и палатката на императора. Те преследват Константин VI до столицата му Константинопол и по време на преследването избиват голям брой войници. В битката загиват и много византийски военачалници. Императорът е принуден да сключи мир и да плаща висок годишен данък, а Маркели е превзета от българите.

По максимално достоверен начин ще бъдат представени събитията, разиграли се около крепостта Маркели. Ще бъде проведена постановка с подходяща режисура и музикално оформление, за да бъде възстановката по-въздействаща. Предвидена е специална сценография, а в хореографията ще се включат изпълнители – доброволци, които ще пресъздадат образите на хан Кардам и император Константин VI, на средновековни български и византийски воини. Особено интересни ще бъдат възстановките на военен стан с експозиция „Арена на битката”, като ще бъдат експонирани елементи в реални размери на Средновековна военно-обсадна техника.

От община Карнобат предвиждат възстановката да се провежда ежегодно като част от културния календар на гр. Карнобат.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!