Въвежда се временна организация на движението по улица „Янко Комитов“

На 07 и 08 октомври ще бъдат извършени строително-монтажни дейности на ул. „Янко Комитов“. По тази причина ще има затруднение на движението на светофарното кръстовището при мол „Галерия“. Службите за безопасност и контрол на трафика препоръчват на водачите на моторни превозни средства да спазват въведената временна организация на движение и да използват обходни маршрути.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!