Въвеждат се нови пътни знаци за скоростните пътища в България

До 1 май 2016 година всички пътни знаци стават светлоогразяващи

Промени в Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата въвеждат задължително изискване зелената светлина на светофарите да се съпровожда от звуков сигнал за улеснение на незрящите пешеходци. С измененията, приети от МС, се регламентира и монтирането на устройство за отчитане на времетраенето, в обратен ред, на зеления и на червения сигнал на кръстовища с интензивно движение.

С гратисен период до 1 май 2016 г. се изисква всички пътни знаци да бъдат подменени със светлоотразяващи. Някои пътни знаци, когато се поставят на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, могат да имат допълнителен контур или основа с жълтозелен флуорисцентен светлоотразителен фон.

Въвеждат се нови пътни знаци – Д7а и Д8а, за обозначаване на началото и края на скоростните пътища, както и знак Е24, с който се дава информация за място или пътен участък, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи.

Пътната маркировка за въвеждане на временна организация на движението и безопасност на движението ще се изпълнява с оранжев цвят. Въвежда се използването и на други материали за пътна маркировка, освен боя. Линията за очертаване на края на пътното платно вече трябва да бъде непрекъсната, с цел осигуряване на по-безопасни условия на движение при намалена видимост.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!