Всеки жилищен комплекс в Бургас със собствен облик

Всеки жилищен комплекс в Бургас може и трябва да има свой характерен архитектурен облик, по който да бъде разпознаваем – към това ще се стреми общинската администрация при реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Според главният архитект на Бургас Веселина Илиева сега е най-подходящия момент градът ни да добие изискана европейска визия и наистина да стане приятно място за живеене. Програмата осигурява 100% безвъзмездно финансиране за саниране на жилищни блокове строени по индустриален способ и имащи повече от 36 бр.жилища, а задължителните архитектурни проекти, които изисква, ще уеднаквят фасадите и ще подобрят вида им.
Започнала е подготовка на всички изходни данни, необходими за да стартират конкретните дейности по програмата. В момента се извършва оглед на сградите, които имат право да се включат в нея и да получат финансиране. Изготвят се схеми с отразяване вида на сградите и тяхното местоположение по комплекси. Програмата обхваща всички жилищни сгради с повече от 36 бр.жилища, изградени по индустриален способ – панелните блокове, сгради, построени по системи с пакетно повдигани плочи и едроплощен кофраж.Сградите са с живот повече от 20 години. Собствениците на апартаменти в тези блокове са извършвали индивидуално различни ремонти и подобрения в годините, което е довело до твърде неугледния им вид.
„Нашата идея сега е със санирането да внесем и единен облик в кварталите. Разработваме конкретни предложения за цветово решение, нюанси в гама и комбинация по цветове. Обмисляме различни мерки за обозначаване на жилищните сгради /номерацията на блоковете/ с единно решение за всеки от комплексите. Стремежът ни е в резултат на реализираните дейности да се получи цялостен завършен продукт така, че всеки комплекс да има свой характер, своя цветова гама и обозначителни знаци, по които можем да го различим от другите жилищни квартали”, споделя намеренията на общината арх. Веселина Илиева.
За да се осъществи тази идея обаче е необходимо по-голям брой от жилищните блокове в Бургас да бъдат включени в програмата за саниране, а това зависи само от желанието и инициативата на собствениците им. Те могат да получат безвъзмездно финансиране при определени условия. Програмата изисква да са регистрирали сдружение на собствениците на цялата сграда, да кандидатстват за включване в нея и да упълномощят общината да ги представлява. С това ангажиментите на собствениците приключват. С наемането на специалисти за обследване на сградите, предписанията на мерките, изготвянето на проектите, строително-монтажните дейности и осъществяването на контрола се ангажира общината. Всички проекти ще бъдат съобразени в максимална степен с желанията на собствениците и ще бъдат съгласувани с тях.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!