Всеки асансьор – с паспорт

[highlight][/highlight]секи асансьор ще има собствен номер и паспорт. Това предвижда подготвеният нов Закон за технически надзор, промените в който бяха обявени от  министъра на икономиката Божидар Лукарски.

До края на октомври трябва да започне паспортизацията на всички асансьори в страната, като ще бъде създаден публичен електронен регистър на съоръженията. В него ще се включва пълна информация за техническото състояние на всеки асансьор – дали и кога е проверяван, коя е поддържащата фирма, справка дали фирмата има действащ лиценз. Всяко съоръжение ще бъде маркирано с холограмен стикер, на който ще бъде посочен идентификационният му номер. Липсата на такъв стикер ще е ясна индикация, че асансьорът не е безопасен и че е в сивата икономика.

Една от основните цели в проектозакона е да се подобри безопасността и контрола на асансьорите и фирмите, които ги обслужват да излязат „на светло“. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е творила и горещ телефон, на който всеки гражданин може да подаде сигнал при проблем с асансьор.По данни на агенцията около 75% от фирмите в бранша крият обороти и са в сивия сектор.

Готвените промени в Закона за техническия надзор предвиждат още създаване на камара на фирмите, поддържащи съоръжения с повишена опасност. Основната функция на тази камара ще бъде осъществяването на паралелен вътрешен контрол на фирмите в бранша. Ще бъдат създадени и изпитни центрове, в които техниците ще минават на тестове.

Подготвя се и единен национален стандарт за технически надзор и за поддръжка и ремонт, които са предпоставка за засилване на контрола и обезпечаване безопасността на асансьорите в страната. Очаква се стандартите да са готови в рамките на следващите 6 месеца.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!