Връчиха наградите «Пожарникар на годината 2014»

На 29 януари  в сградата на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Бургас се проведе традиционният областен конкурс «Пожарникар на годината 2014».

Конкурсът „Пожарникар на годината“ e стартиран през 1995 г. от тогавашната структура Национална служба „Противопожарна охрана“, с цел популяризиране дейността на органите за пожарна безопасност при МВР. Той е ежегоден и е постоянна форма за издигане престижа на органите за ПБЗН на МВР, стимулиране на работата на служителите и извеждане на добри практики в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

В раздел Пожарникар на годината от направление „Превенция“, осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях, победител е Радослав Иванов Иванов – инспектор ЗН в група ПКПД, сектор ПКД към РДПБЗН-Бургас.

В раздел Пожарникар на годината от направление „Контролна дейност“, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол:

При Подраздел за държавни служители с висше образование победител е инж. Владимир Иванов Бойчев – инспектор ЗН в група ПКПД, сектор ПКД към РДПБЗН-Бургас.

В раздел Пожарникар на годината от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност“:

При Подраздел за държавни служители със средно образование победител е Рейхан Ибрям Ибрям, началник на дежурна смяна в група „ПГ и СД“, в РСПБЗН – Айтос.

В раздел „Отличени в НК „Пожарникар на годината 2014 г.“ за конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението, с индивидуални награди са отличени: Николай Василев Кирилов, Николай Желязков Градев и Марин Желязков Гърков, участвали в спасителните действия при наводнението в района на хижа „Странджа“ на 5 срещу 6 септември 2014 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!