Временен синдик влиза в КТБ след промени в закона

Предложенията, които направихме и бяха приети окончателно днес в Закона за банковата несъстоятелност целят да се опази обществения интерес и да предпазим Корпоративна търговска банка (КТБ) от разграбване. Най-важното решение днес, което бе взето, е уреждането на статута на временен синдик, който ще действа с разширени правомощия. Необходимостта от този специален закон се налага заради празнотата, която се появява след отнемането на лиценза на КТБ, защото от този момент нататък институцията вече не е със статут на банка. Основна задача на закона е контролът от отнемането на лиценза на КТБ до момента на обявяването й в несъстоятелност.“. Това заяви народният представител от ГЕРБ Диана Йорданова, която е и зам.-председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Днес в парламента бяха приети на второ четене изменения в досега действащия закон.

Прекратяват се пълномощията на квесторите, а временният синдик ще подлежи на парламентарен контрол. Той ще бъде избран от съда по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в България (ФГВБ). Критериите са същите, които важат и досега за обикновен синдик. Те се избират от специално водения от БНБ списък, който досега не е публично оповестяван от централната банка.

„Временният синдик на банка с отнет лиценз, но все още невлязла в процедура по несъстоятелност, както и ФГВБ ще могат да предявяват искове пред съда за връщане на полученото имущество с произход от банката срещу всяко трето лице. Това е една от ключовите нови разпоредби в Закона за банковата несъстоятелност. Даваме и широки правомощия на временните синдици за отменителни искове, както за обезпечаване на бъдещи такива. С назначаването му той директно ще поема управлението от квесторите. Указваме и коя дата приемаме за начало на неплатежоспособността“, коментира Йорданова.

Народният представител от ГЕРБ-Бургас поясни още, че в промените изрично е упоменато целите на отменителните искове „сроковете се изчисляват спрямо датата на поставянето на банката под специален надзор“. В случая с КТБ това е 20 юни 2014 г., което може даде на временните и после на постоянните синдици аргументи пред съда за отменяне на цесии и прехващания. „Разбира се, датата на неплатежоспособността като крайна ще се определи от съда, като спрямо нея и досега законът предвижда различни срокове, в които синдикът може да търси отменяне на различни видове възмездни и безвъзмездни видове сделки на банката. Промените дават силна заявка и за прозрачност, като се предлага временният, а впоследствие и постоянният синдик да публикуват на сайта на ФГВБ ежеседмични отчети за дейността си. Новият законопроект предвижда БНБ задължително да публикува списъка със синдици на сайта си, както и ще позволи наемането на специалист по банкови фалити, чиято задача ще бъде да разбере къде са отишли парите от КТБ“.

Зам.-председателят на бюджетната комисия в парламента коментира, че активите на банката са намалели с около 1 млрд. лева. С приетото законодателство в края на 2014 г., се забрани правят прихващанията в резултат на цесиите, но независимо от това активите са намалели, което означава, че е намерен начин законът да е заобиколен.

„Прихващанията в КТБ, заради които бяха направени един куп цесии, са невалидни и недействителни според точния смисъл на Закона и на специалния надзор, който БНБ наложи на трезора според водещи юристи по финансово право. След като БНБ наложи режима на специалния надзор, всъщност спря изпълнението на задълженията на банката и по този начин превърна влоговете в неизискуеми по време на специалния надзор и с тях не могат да стават прихващания. За съжаление обаче, тръгна практиката да се признават прихващания, с което се ощетява цялата група кредитори на банката и най-вече привилегированите кредитори – Фондът за гарантиране на влоговете с над 3.5 млрд. лв. Към края на миналата година вложители с негарантирани депозити имат да получават 1.32 млрд. лв. Прихващанията не трябва да бъдат признавани, те са недействителни“, допълни народният представител от ГЕРБ,

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!