Водните обекти в област Бургас под постоянно наблюдение

Към момента климатичната обстановката в област Бургас е спокойна. Под наблюдение са всички водностопански обекти. Констатирано е, че повечето язовири са със занижено ниво до 30 % от обема си, като на места има обекти изпуснати до „мъртъв обем“ ( ниво под изпускателната система).

В Областна администрация Бургас 24 часа в денонощието постъпва и се обобщава информация за обстановката в региона. Дежурни служители приемат данните от 13-те общини и регионалните институции.

Следи се нивото на 28 броя язовири в областта класифицирани като „потенциално опасни“ и 12 бр. язовири на дружествата ВиК и Напоителни ситеми.

Четири от петте броя язовири класифицирани в „пред аварийно състояние“ са изпуснати също до „мъртъв обем“, яз. „Косовец“, общ. Поморие по технически изисквания се поддържа на 25-30 % от обема си.

Към настоящия момент на територията на областта валежите от дъжд са слаби и незначителни 3-5 л/м2. Според прогнозите на Института по хидрология и метеорология се очаква валежите да достигнат 7-10 л/м2 за цялото денонощие.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!