Включват авиобаза Равнец в индустриалната зона на Бургас

Индустриалната зона в Бургас ще се разшири с включване на авиобаза Равнец в капитала на “Национална компания индустриални зони” към Министерство на икономиката. Това съобщи министърът на икономиката Божидар Лукарски на среща с бизнеса от Бургас, в която участваха областният управител Вълчо Чолаков, кметът на града Димитър Николов и близо 40 представители на местни компании и организации.„Целта е зоната да стане по-привлекателна за инвеститори и да се превърне в логистичен хъб за стоки към европейските пазари. Вече има проявен интерес за това от компании от Изтока”.

Областният управител обясни, че ще бъде направено необходимото за изграждане на инфраструктурата на зоната, за да създаде благоприятни условия не само за чуждестранни инвеститори, но и за българския бизнес, който също проявява интерес за инвестиции в зоната. Той обясни, че основната идея е да се ползва съществуващата писта, която е запазена като инфраструктура и да се изгради терминал за карго превози. Министър Лукарски увери, че вече е подготвена документация за прехвърляне на авиобазата от Министерството на отбраната и съвсем скоро решението ще бъде внесено за разглеждане в Министерски съвет.

Проведената дискусия в Бургас е втора от поредица срещи на министър Лукарски с бизнеса на регионално ниво, чиято цел е да се обсъдят основните проблеми на фирмите и да се набележат мерки за подобряване на бизнес средата.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!