Видео уроци за попълване на данъчна декларация в You Tube

До 31 март 5% отстъпка от дължимия данък от физическите лица

До 31 март физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по декларацията си. От НАП напомнят още, че отстъпката се ползва от всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, ако към този момент клиентът няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. От приходната агенция съветват всеки клиент, който подава декларацията с ПИК или електронен подпис, за да ползва отстъпката, преди това да провери онлайн за неплатени стари задължения. От началото на годината в НАП Бургас по електронен път са подадени 3001 годишни данъчни декларации, от които с ПИК – 1198, а с електронен подпис – 1803.
Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Документите могат да се подадат и на място в салона за обслужване на НАП Бургас на ул.”Александровска” 26.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълва код за вид плащане – 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.

НАП публикува в Youtube видео уроци за попълване на данъчната декларация.  Те могат да бъдат гледани на: https://www.youtube.com/watch?v=i8st39n7juw&index=3&list=UUEpedu6yRG-Q5EngXle2oIw

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!