Венета Ташева кани „Под родовата стряха“

Забелязали ли сте колко много краеведчески книги излизат напоследък? Като че ли народът, усещайки заплахата от изчезване, се вкопчва в историята на градове, села и родове, за да оцелее. В тази тенденция се вписва и книгата „Под родовата стряха” от Венета Ташева. Тя, обаче, излиза от обикновената формула на литературата от отдел „Краезнание”, а е развълнуван разказ за обикновените-необикновени хора, които са подтиквани не от абстрактно-исторически, а и от чисто лични подбуди.

След книгите за Вук Караджич и биографичната книга за композитора Константин Ташев Венета Ташева се появява пред нас с мемоарно-повествователната книга „Под родовата стряха”. Авторката възкресява в нея близо 200-годишния род Караджови от гр. Елин Пелин. Всъщност, това е нейният род и това само по себе си предпоставя емоционалния стил на творбата, който си служи със силата на документа като че ли само за да изрази лична позиция и отношение. Героите в книгата черпят сили от ценностната система на патриархалния свят. В този свят главни опорни точки са домът, родителите и роднините. В книгата присъства битът, проектиран като низ от делници и празници, от раждания и смърти. Читателят може да се запознае с поминъка на хората от описваните епохи, да усети атмосферата на тогавашния труд и образователна система. Но повече за книгата и света на Венета Ташева ще можем да узнаем на 28 октомври 2014 г. в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско казино”, когато ще бъде представена  „Под родовата стряха”. Премиерата започва в 18.00 часа и, както подобава на книга на съпруга на музикант, ще бъде богато музикално озвучена…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!