Валентин Люцканов: Удовлетвореността на гражданите е критерият за добре свършена работа

Областна администрация – Бургас е новатор в дигитализацията

Валентин Люцканов от 3 години заема длъжността „Главен секретар” в Областна администрация – Бургас. Семеен е, икономист по образование, магистър по стопанско управление. Владее италиански, английски и руски език, през свободното си време се занимава професионално с подводен риболов и е абсолютен шампион за България в тази област. През 2017 г. бургаският тим „Черноморец”, част от който е и Люцканов, изпреварва световната сила в този спорт – португалските национали, и се класира за участие на Световното първенство по подводен риболов, което ще се проведе през 2018 година в Португалия.
Над 10 години Валентин Люцканов работи в сферата на международните отношения, маркетинга и рекламата, а след това се реализира в частния сектор като експортен мениджър, отговарящ за чуждестранните пазари.

Г-н Люцканов, как преминава един работен ден на главния секретар на Областна администрация – Бургас?

Основното, което прави главният секретар, е да следи за правилното протичане на процесите в областната администрация – координацията и субординацията между различните отдели. Това означава – поставените задачи и произлизащи от длъжностната характеристика на служителите да се изпълняват не само в срок, но и качествено.
Моята служебна кауза, която е превърната и в лична кауза, е да осигурявам добри условия на труд за колегите си – като започнем от битовите проблеми, които се срещат всеки ден, до това – да се чувстват мотивирани и да пристигат с желание за работа на своето работно място. Мотивировката, желанието за работа и добрите условия на труд рефлектират пряко върху качеството на услугите, което от своя страна допринася за доброто взаимодействие с гражданите при задоволяване на техните нужди.

Гражданите винаги са недоволни от държавата, поне на това сме свидетели в България…

Хората наистина обвиняват държавата за какво ли не. Няма нищо лошо в бюрокрацията, стига тя да си върши работата както трябва. Тоест, не една преписка да се бави с месеци или с години, а да се изпълнява и приключва навременно, в срок, за да можем да предоставяме качествена услуга и продукт на гражданите. По този начин те ще възвърнат доверието си в институциите.

Какъв е Вашият критерий за добре свършена работа?

Удовлетвореността на гражданите – това е критерият за добре свършена работа. Ако в други професии има поставена дневна норма, която трябва да се изпълни, например 5 тона продукция, то при нас критерият за добри постигнати резултати е удовлетвореността на хората.

Какви са предизвикателствата пред Областна администрация – Бургас в момента, освен ежедневните служебни задължение и ангажименти?

В момента се осъществява една доста мащабна и сериозна дигитализация на актовете за държавна собственост в архива на службата, по идеен проект на областния управител на Бургас Вълчо Чолаков. Задачата, която си поставихме, е тежка и сложна. Това е така, защото документите са десетки хиляди. Досега не е правено такова нещо. Ние сме първата Областна администрация в България, която стартира този процес. Той започна преди 2 години, като само инвентаризацията за описване на всички документи ни отне 1 година. Фактическата работа със сканирането на документите и въвеждането им в специализиран софтуер започна преди около 8-9 месеца. Тази компютърна програма беше разработена специално за нашата администрация  и силно се надявам, когато приключим и всичко е успешно, примерът ни да бъде последван и от другите администрации, било то областни или общински. Дигитализацията ще помогне много за работата на различните администрации с хората и ще я улесни. Всичко се прави за гражданите и за тяхното бързо и качествено обслужване.

Коя част от Вашата администрация е най-натоварена към този момент – служителите от общата или от специализираната администрация?

По принцип най-голямото натоварване е винаги в отдел „Държавна собственост” и в правния отдел. Там винаги има много работа. Но в последните няколко години, във връзка с пограничното съоръжение и националната програма за енергийна ефективност, обемът на работа за колегите с техническите специалности значително се увеличи. В момента са доста натоварени и за съжаление не разполагаме с много специалисти от този сектор. Но това не оказва влияние върху качеството на техния труд, справят се много добре. И с оградата, и със санирането, и с проекта по почистването на канала между езерото Вая и Черно море.

Разкажете ни за проекта, свързан с канал „Вая”?

Всъщност не знам дали този канал някога е почистван. Може би в самото начало, когато е бил изграден, но ние сме констатирали лошото състояние, в което се намира. И нямаше начин да не стартираме почистването му. Всяка година там се случват наводнения и трябваше да бъде подобрено функционирането му. Проектът е съвместен, между България и Турция, по европейската програма за трансгранично сътрудничество. Неговата реализация се случва благодарение на дългогодишната работа на областния управител Вълчо Чолаков, който търси решение за справянето с този проблем.
В тази връзка ще подчертая, че Областна администрация – Бургас участва по европрограми в различни направления. Не са много, но винаги се включваме, където правилата позволяват нашето участие и то ще допринесе за нещо добро.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!