Ваклуш Толев: Оръжието на Боговете е Словото!

Г-н Толев, кое е извикало азбуката като потреба в еволюцията на човек?

Уморената памет и социалната нужда! Паметта милиони години е съхранявала знание. Няма по-стара “наука” от астрономията и астрологията, чиито зрими образци най-често се повтарят. Те са социална нужда, т.е. приложно знание за сигурност и развитие. Уморената памет търси ръката да ги фиксира, да ги улови заради тяхната преходност. Така буквите станаха израз на социалната нужда и историческа трайност!

Християнството ли е това, което налага създаването на българска азбука или други тенденции на българския национален дух?

Академик Дмитрий Лихачов казва: “Българският народ и българската държава са Духът на света!” Ако това е вярно, тогава националният ни дух изпреварва християнството, защото хан Аспарух идва тук с идея за земя и идея за държава, и имаме някаква неразгадана писменост (“резками и чертами”). Но християнството, като съображение в идеята за държава и легализирана територия, ражда прозрението в княз Борис І – от два хоровода, български и славянски, от две огнени клади, от два олтара да ги християнизира под един трон. Затова независимо от различните условности, българското християнско вероизповедание си остана цезаропаписко, т.е. волята на Цезаря да прави история – разбира се, с добрата молитва на жреца.

Някои смятат глаголическите символи за свещено писмо. Енергиите, които носят тези знаци, обслужват ли българският национален дух и кое е наложило кирилицата като азбука на България? Вярна ли е тезата за “славянска азбука”?

Всяко писмо, като чудодействие, като изначално, е свещено и всеки знак е тайнство. Нека се освободим от магиката!

Знае се, че глаголицата е пригодено писмо. Знае се, че кирилицата е изведена от българо-македонската гълчава. Знае се, че глаголицата, с която братята Кирил и Методий отидоха във Великоморавия и Панония, не направи културния учебник на средноевропейските славяни. Знае се, че ние покръстихме Русия и азбуката е кирилицата. Знае се, че папа Йоан Павел ІІ поиска и канонизира братята Кирил и Методий за славянски светци и покровители на цяла Европа.

Един безспорен факт има – че на кирилицата са написани по-голямата част от трудовете на “Златния век на българската книжнина” и културната доктрина “Pax Symeonica” на Симеон срещу обидното “варвари”. Публична тайна е, че нашето 700 годишно робство натрапи тезата за “славянската азбука”.

Братята Кирил и Методий не са писали азбука за българите. Те пишат глаголицата през 862-863 година за Великоморавия. Кирилицата на св. Климент Охридски е за нас. Тя и досега се ползва от славянските народи, дори църковното чиноизпълнение в Румъния беше до скоро на славянски.

Мисията на братята Кирил и Методий мисия на българската култура ли е?

Като фактология това не е вярно! Мисията на братята Кирил и Методий е поискана от княз Ростислав Великоморавски и княз Коцел Панонски през 862-863 г. и е утвърдена от византийския император Михаил ІІІ. Ние още не сме покръстени, каква наша мисия изпълняват?! Там стоят до 867 г., тръгват за Византия (Солун), но се връщат. През 869 г. Кирил умира. Методий е в Моравия, в затвора, и умира в 885 г. Знае се, че ние сме покръстени в 864-865 година.

Какво е мястото на писмеността в света на съвременните технологии?

Човечеството отново ще се върне към паметта, но не личната си, а техническата, която не се уморява – компютри, дискове, касети, USB, GSM-ми…Въпреки че ще бъде решен проблемът със социалната нужда, но ще ни лиши от личния просперитет. Еволюира технологията, а не одухотворяваме плътта! Ще имаме трелите на гласа и ще бъде спряно безмерното разточителство, но не и пулсацията на ръката, която чрез почерка изразява характера. Хирологията не е гадаене, а отразена еволюция на лична култура!

 

Интервю на режисьора и сътрудник на Портал12 – Николай Василев, с Ваклуш Толев

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!