Бюрото по труда организира информационна кампания за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”

Дирекция „Бюро по труда”- Бургас уведомява своите клиенти- работодатели и търсещи работа лица, че в дните 21 (вторник) юли и 23 (четвъртък) юли 2020 г., в специално издигната за целта шатра пред сградата на дирекцията наши експерти ще дават консултации, като част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” .
В часовия диапазон от 9.30 часа до 16.00 часа, представители на бизнеса и търсещите работа, ще могат да получат изчерпателна информация във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., стартиралата мярка с нов дизайн 60/40, както и за другите услуги, които предлага бюрото по труда.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!