Бюджет 2020 – сигурност и перспектива за Бургас

„Бургас започва годината с финансова стабилност. Проектобюджет 2020 е справедлив, тъй като осигурява средства за всички направления, необходими за  развитието на града“ – това обяви на пресконференция днес кметът Димитър Николов. Той представи основните приоритети и акценти в проектобюджета за тази година. Изброените обекти в него са само част от тези, които ще се реализират през годината. Те са с осигурено финансиране. Община Бургас подготвя и проекти, с които ще кандидатства за финансиране, а обектите ще бъдат обявени след осигуряването им.

Отделени са достатъчно средства за асфалтиране на улици във „Възраждане“, централна градска част и съставните селища, които ще се ремонтират, но след подмяна на канализацията  и водопроводите от ВиК Бургас.

При изготвянето на БЮДЖЕТ 2020 е използван консервативен подход. Разчетен е на база местните приходи, които са формирани за поредна година без да бъдат завишавани местните данъци на гражданите. Изключение прави единствено вдигането на екологичната компонента от данъка върху автомобилите, което касае най-замърсяващите, като увеличението е между 5 и 25 лева на автомобил. Средствата, които ще постъпят, ще се използват за екологични дейности.

В доклада си за 2019 г. Агенцията за кредитен рейтинг отчете, че финансовите показатели на Община Бургас са подчертано по-добри от средните за страната, както и че Бургас е сред общините с най-добри параметри за финансова устойчивост.

Бюджет 2020 е със същата приходна част, но много по-голяма разходна по отношение на държавно делегираните дейности. Средствата за тях в бюджета са нараснали с 16 млн. лв. спрямо 2019 г. За заетите в образованието са с ръст 15,5 %, в здравеопазването – с 10 %, за социални услуги – с 11,5 %, за центровете за настаняване от семеен тип на деца /младежи с увреждания -15 %, за центровете за временно настаняване – с 8 %, за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – с 8,6 %.

„Бюджет 2020 е начало на поетапното изпълнение на предизборната ми програмата, която бургаските граждани подкрепиха“, каза кметът Димитър Николов.

Бюджет 2020 е подготовката на Бургас за разгръщането на новите перспективи за града и общината.  Заложените инвестиции в него са важни за бъдещото развитие на ключови сектори за региона: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ, ЕКОЛОГИЯ, СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ.

Бюджет 2020 е насочен към инвестиции в образованието на младите и създаването на условия за откриването на нови работни места чрез инвестиции в зоните за бизнес.

2020 г. ще е и годината за приключване на настоящия програмен период и усилена подготовка за новия – през 2021 година.

Община Бургас ще стартира няколко програми, свързани с безопасността на пешеходците, междублоковите пространства, околната среда,   социалните дейности и сигурността.

През 2020 година Община Бургас обединява в пакет мерки, свързани с екологията и околната среда с участието на гражданите.

Основните акценти в БЮДЖЕТ 2020 са ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БИЗНЕС, ЕКОЛОГИЯ.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!