Бюджетът на община Созопол за 2015 година – 30 млн.лв.

30 милиона лева е бюджетна рамка на община Созопол за 2015 година. Проектът за бюджет бе приет днес на 42-то редовно заседание на Общински съвет –Созопол. 3 845 хил.лева е държавната субсидия и още 6 млн. лева –преходен остатък формират бюджетната рамка, която предвижда 26 млн. лева собствени приходи.

Основни приоритети в новия бюджет на община Созопол са социалната политика и реализирането на европейските проекти, като най- важният остава Водния цикъл на Созопол и Черноморец, който се финансира с европейски средства по ОП „Околна среда”. Община Созопол е осигурила собствено финансиране за изпълнение на проекта в размер на около 3 милиона лева. Независимо от икономическата криза, община Созопол не само запази социалните придобивки на хората от общината, но и ги увеличи. Новородените ще продължават да получават по 2 000 лева еднократна помощ,като за това в бюджета са планирани 239 хил. лв. Осигурени са средства и за безплатни детските градини, субсидиране на млечните кухни в Созопол и Черноморец, всички населени места в общината ползват услугите на домашния социален патронаж. Близо 700 хил. лева са средствата за спортните клубове и масовия спорт.

Основните обекти в капиталовата програма на общината са мащабната реконструкция на градския стадион в Созопол, който ще посрещне отборите от Европейското първенство по футбол за младежи през май 2015 година, като за довършването му са предвидени 6 265 хил. лева. Останалите обекти, които ще бъдат изградени със собствени средства от община Созопол са изграждане на улица и зона за паркиране , изграждане на дъждовна канализация на ул. „Републиканска“ , както и на уличната мрежа „Провлака“, пътища за Регионалното депо и малко над 2 000 000 лв. за ремонти, асфалтиране и реконструкция на пътища в населените место в общината.

За култура ,културните институции и културната програма са предвидени над 1 млн. лв. От бюджета по традиция се финансират и неправителствени организации и сдружения.
За осветление на улици и площади в населените места в цялата община са планирани близо 700 хил. лева. За образование ще има 3 млн.125 хил. лева, от които общинско финансиране на стойност 759 хил.лева.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!