България е на първо място в ЕС по дял на сивата икономика и на последно място по качество на живот

Минусите са видни навсякъде около нас.  Намаляват приходите от данъци и осигуровки за държавния бюджет.  Създава се и нелоялна конкуренция с легалния бизнес.  Oсновните последствия от сивата икономика са бедност и ниско качество на живот. 

Качеството на живот, като икономическа категория, зависи от покупателната способност на населението, замърсяването на околната среда, безопасността, здравеопазването, осигуряването и образованието.  България продължава сериозно да изостава в развитието си в сравнение с другите държави в ЕС, като дори не успява да покрие минимума за качество на живот. 

Приоритет на управлението трябва да са повече ефективни политики за противодействие на сивата икономика и корупцията в България. 
Проблемът със сивата икономика се корени в липса на доверие и слабата регулаторна дейност на държавните институции. 

Влизането на България в чакалнята на Еврозоната предполага драстично изсветляване, защото иначе ще продължава ежегодно от акцизи и ДДС да потъват милиарди левове в сивата икономика. 

Румен Гълъбинов

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!