Бургас с най–голям ръст на издадени разрешителни за жилищно строителство

През третото тримесечие на 2019  най-голям ръст в издадените разрешения за жилищно строителство има в Бургас, показват данните на Националния статистически институт.Спрямо същия период на миналата година тук са издадени с 35 повече разрешителни. Общо издадените разрешителни за започване на ново строителство са 147.

По отношение на строителството на нови жилищни сгради София вече очевидно не е най-предпочитания град за живеене. Това се превръща в устойчива тенденция, след като още през първите три месеца на годината Пловдив успя да изпревари столицата. Инвеститорите се насочват не изобщо към обекти извън столицата, а към определен град. Градът под тепетата е абсолютен лидер по брой издадени разрешителни за строителство на жилищни сгради от началото на годината досега. За първото тримесечие на годината в Пловдив са издадени 220 разрешителни, докато за София – 213. Докато през второто тримесечие на 2019 г. за София-град са били издадени 237 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, то в Пловдив са били издадени 263 броя.

От статистиката за всички 28 области на страната в страната, може да се направи заключение, че строителната активност е най-голяма в големите градове. При половината от областните градове има спад на издадените разрешителни, като те са основно по-малките и по-бедните. Относително стабилно увеличение има в Стара Загора (19), Перник (18) и Варна (12). Общо издадените разрешителни в тези три града през второто тримесечие са съответно 65, 46 и 145.

Като цяло за страната на годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 7.8%, броят на жилищата в тях -с 3.4% повече, а разгънатата им застроена площ (РЗП) е нараснала с 5.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 3.1%, докато тяхната РЗП нараства с 80.9%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са се понижили с 8.3%, а разгънатата им застроена площ -с 38.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018г.започнатите строежи на нови жилищни сгради са повече с 6.6%, докато жилищата в тях са по-малко с 8.8%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 4%,но тяхната РЗП нараства с 14.6%. При започнатите други видове сгради се наблюдава спад както на броя им (с 14.1%), така и на общата им застроена площ – с 16%.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!