Бургас е на десето място в страната по средна работна заплата

През третото тримесечие на годината средната работна заплата в Бургаска област е нарастнала с 0.3% в сравнение със същия период на 2013 г., но е намалена с 4.8% спрямо предходното тримесечие на 2014 г. и стига до 672 лв., съобщават от Териториалното статистическо бюро. Това нарежда областта на 10-то място по този показател. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в София(столица) – 1070 лв., Враца – 829 лв. и Стара Загора – 820 лева.

В приложената от статистиката диаграма прави впечатление, че от година насам в областта най-високо средномесечно възнаграждение получават наетите в обществения сектор. В различните месеци то се движи от 750 до 812 лева. Тенденцията остава и през последното тримесечие на 2014 г. , когато средната заплата в обществения сектор е 764 лв. – с 92 лв. повече от средната за областта. В частния сектор средното заплащане не надвишава 688 лв., а за месеците юли-септември 2014 г. то е 651 лв.

Към края на септември намаляват и наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 13.7%., и достигат до 128.6 хиляди души.
Спрямо края на второто тримесечие на 2014 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1% (до 27.1 хил.), а в частния сектор намаляват с 16.8% (до 101.5 хиляди).
В края на септември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас са с 8.0% или 9.5 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 10.2%., а в обществения сектор – с 0.5%.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!