Бургас е извън демографския срив на страната

Област Бургас е сред малкото региони в страната, където населението се е увеличило през 2013 г., сочи анализ на Института за пазарна икономика /ИПИ/, изготвен в сътрудничество с Региостат.
Вече няма нито една област у нас, в която децата до 15 годишна възраст да са повече от възрастните хора – над 65 г. От 2010 г. насам всички области са с отрицателен естествен прираст. Единствените области, в които населението се увеличава през м.г., са София-град и Бургас.
През последните 10 години населението в Бургаска област е намаляло с 1.5%, при средно 7.1% за страната. Областта е един от основните бенефициенти при процеса на вътрешна миграция – в нея се заселват повече хора, отколкото я напускат.
Най-нисък е прирастът във Видин, Кюстендил, Монтана, Перник, Ловеч, Враца и Габрово.
Интересен детайл от изследването е, че през 2013 г. посещенията в кината и театрите са на рекордни за последните няколко години нива, като това важи дори за по-малки области като Търговище.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!