Бургас готви пакет проекти по ОПРЧР

Първият е за обновяване на автопарка за обслужване на трудноподвижни лица

В Бургас се провежда разяснителен семинар за възможностите, които предлага новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. Важни насоки за отделните мерки и начина за кандидатстване даде Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика.

ОПРЧР е първата реално стартирала у нас програма от новия период. Тя е добре заредена със средства и за първите 102 милиона лева вече са сключени договори. 65 от тях са за услугата „Личен асистент“.

„Това е първата ни оперативна програма, която ще тества изцяло електронно кандидатстване. Вероятно в началото ще има грешки, но в крайна сметка това ще облекчи и съкрати административните процедури“, каза зам.-министър Русинова.

Община Бургас участва в семинара със сериозно представителство, водено от кмета Димитър Николов. Тя има амбицията да привлече сериозен ресурс по програмата, който да облекчи живота на хората в неравностойно положение.

Кметът Димитър Николов сподели част от опита на Бургас в предишния програмен период. В общината са разкрити 30 нови социални услуги. Активно работят приют за бездомни, социална трапезария, сираците вече не са в интерната „Коджакафалията“, а в модерни защитени жилища, Домашен социален патронаж обслужва стотици възрастни бургазлии.

„Първият проект, с който ще кандидатстваме по новата ОПРЧР, е за цялостно обновление на автопарка за транспортно обслужване на трудноподвижни лица – при нас тази услуга е известна като „ПОЗВЪНИ И СЕ ВОЗИ!“. По отделните мерки на тази оперативна програма има възможности за съвместно изпълнение на проекти, така че се надявам и на активност от страна на неправителствения сектор, за да привлечем възможно най-много средства в Бургас“, каза кметът Димитър Николов

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!