Бургас втори по въведени в експлоатация жилища в страната

Бургаска област е втора в класацията по най-много въведени в експлоатация жилищни сгради, сочи справка от Националния статистически институт. През първото тримесечие на 2014 г. тук в експлоатация са въведени7 8 сгради с 616 жилища. На челно място в тази класация е Варна  – 87 сгради с 821 жилища в тях, а на трето място София – 57 сгради с 67 жилища.

От статистиката уточняват, че в страната от въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2014 г. със стоманобетонна конструкция са 69.1%, с тухлена – 28.8%, и с друга – 2.1%, и в сравнение със същото тримесечие на 2013 г. се наблюдава увеличение само на относителния дял на тухлените сгради.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (69.0%), следвани от жилищните кооперации (14.1%). В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. броят на къщите и жилищните кооперации намалява съответно с 21 и 22. Същевременно новопостроените сгради за колективните домакинства, вилите и общежитията се увеличават съответно с 10, 8 и 7.

По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи (45.3%), следвани от тези с три стаи (27.8%). Спрямо първото тримесечие на 2013 г. е отчетено увеличение само на четиристайните жилища. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2014 г. е 202.4 хил. кв. м, или с 4.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2013 година. Жилищната площ също се увеличава с 6.1% и достига 124.0 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 86.4 кв. м през първото тримесечие на 2013 г. на 87.2 кв. м през същото тримесечие на 2014 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Силистра – 251.5 кв. м, и Русе – 189.8 кв. м, а най-малка – в областите Добрич – 64.8 кв. м, и Търговище – 69.9 кв. м.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!