Бургас води класацията по привлечени чужди инвестиции

Бургас е начело на класацията по привлечени чужди инвестиции, извършена от Института за пазарна икономика /ИПИ/ в изследването „Регионални профили: показатели за развитие“ за 2013 г.
Всъщност, според анализите на Института, Бургас е голямата изненада в тазгодишното изследване. В кризата областта е успяла да утрои чуждите инвестиции – за периода 2008-2012 г. те са стигнали 5 млрд. лв.
Нито една област в страната не е успяла да стигне предкризисните нива на чужди инвестиции от 2008 г., като най-много губи столицата. Бургас обаче е пример за бързо възстановяваща се област, която успява да привлече инвестиции, въпреки кризата, и да предлагат по-добри условия на живот.
Според анализаторите притокът на инвестиции е насочен в области с по-високо благосъстояние на населението. „Тази връзка не е еднопосочна. Не само преките инвестиции са важен фактор за развитие, но и инвестициите се насочват към вече високо развити области, защото те предлагат повече възможности – по-голям пазар, по-висока покупателна способност, повече контакти с развили се фирми и т.н.“, обясняват от ИПИ. Притокът на преките чужди инвестиции между 2007-2009 г. са били насочени в областите със строителен бум – София, Перник, Варна и Бургас. След това обаче привлекателни започват да стават и индустриални центрове като Габрово, Стара Загора и Пловдив.
Повечето области в страната се възстановяват от кризата бавно. Пропастта между Северна и Южна България се задълбочава. Областите в южната част на страната вече се отлепват от дъното, докато тези в северната част затъват още повече. Областите в най-лошо икономическо състояние се увеличават от две (Разград и Силистра) през 2012 г. до пет през тази година. В групата вече влизат Търговище, Ловеч и Монтана.
Варненска област, която до началото на кризата се нарежда като втората най-привлекателна дестинация за инвестиции отвън, след столицата, в периода 2009-2012 г. отчита отлив на чужд капитал. По този начин към края на 2012 г. тя вече се смъква до четвърта позиция.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!