Бургаската художествена академия с първокурсници в специалност „Мода“ от есента

39 първокурсници в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ ще прекрачат прага на Национална художествена академия – филиал Бургас наесен. Тази година за първи път има записани студенти в новата специалност „Мода“. Останалите специалности, които се изучават в Бургас, са „Живопис“, Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Рекламен дизайн“. Основният прием за магистърската програма „Арт терапия“ ще се осъществи през есента и броят на студентите преди откриването на учебната година ще се увеличи.

Новозаписаните студенти са от цялата страна, като дамите преобладават пред господата.

През учебната 2019/2020 по установен график в НХА – Филиал Бургас ще преподават на студенти от  I – II курс общо 36 бр. академични преподаватели.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!