БСУ ще приема кандидат-студенти за чужбина

Във връзка с множество запитвания от родители и от кандидат-студенти за чужбина Бургаският свободен университет предлага отличен съвместяващ вариант, осигуряващ социалната безопасност и сигурност на младите хора.
Кандидат-студентите, планирали да се обучават в чужбина, могат да кандидатстват сега в БСУ. Във всеки един момент, когато се почувстват спокойни, социално стабилни и сигурни, те ще имат възможност да продължат обучението си в чужбина. Всички придобити от тях образователни кредити за положени изпити по конкретна дисциплина съгласно Европейската система за трансфер (ECTS) ще бъдат валидирани от БСУ.
Студентските им права ще се пазят и след прехвърляне в чуждестранно висше училище. БСУ ще признава в максимална степен придобитите образователни кредити в чужбина. Така, след завършване на обучението, студентите в чужбина ще могат директно, или след обучение за допълване на необходимите образователни кредити, да получат диплома за висше образование и от БСУ.
Студентите с най-висок успех, записали се в редовна форма на обучение, ще получат стипендия по новата програма на Община Бургас „Успешни студенти“, както и по проект „Студентски практики – фаза 2“ на Оперативна програма “НОИР“.
Бъдещите кандидат-студенти, които изберат целия курс на обучение в БСУ, ще имат възможност да се обучават за два семстъра в университет от Европейския съюз, получавайки стипендия по програма Еразъм+.
Целият процес на подаване на документи за кандидатстване в БСУ е електронизиран и е описан тук https://www.bfu.bg/bg/priem-v-bsu/bakalavarski-programi/kak-da-kandidatstvam и може да се осъществи изцяло онлайн тук https://e-services.bfu.bg/online/ksk.php
Информация може да получите на priem@bfu.bg
Възможността е валидна за кандидат-студенти по същите или близки специалности в професионалните направления на БСУ, с които може да се запознаете тук https://www.bfu.bg/bg/priem-bakalavarski-programi .

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!