БСУ домакинства на националната конференция за студентско творчество

Националният кръг на XVI-то издание на Конференцията за студентско научно творчество ще се проведе в БСУ. На форума ще се представят  над 80 научни разработки от екипи от повече от  10 висши училища. Освен домакините от Бургаски свободен университет, най-много теми ще се представят от екипите на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, Юзападен университет „Неофит Рилски“. Участниците от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и УНСС са докторанти.

Научните направления на форума са: „Право и политика”, „Администрация и управление”, „Финанси и счетоводна отчетност”, „Маркетинг и мениджмънт”, „Международни икономически отношения”, „Обществени комуникации” (връзки с обществеността и журналистика), „Психология”, „Социални дейности”, „Техники и технологии”, „Информатика” и „ Възобновяеми енергийни източници”.

Откриването на конференцията е от 9.00 ч. в зала 208 на БСУ, а награждаването е от 17  ч. в същата зала.

От 18.00 ч. в зала 207 Театралното ателие на Бургаския свободен университет ще представи премиерната си постановка – пиесата на Уилям Шекспир „Напразните усилия на любовта“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!