БСП прави политическа агитация от трагедията с наводненията в Ново Паничарево

БСП цинично прави предизборен политически ПР на гърба на бедстващото население в с. Ново Паничарево, определят от Община Приморско. Острата реакция е предизвикана от посещението на червените кандидат – депутати в бедстващия район. Атанас Зафиров, Николай Тишев и Димитър Гочев цинично са отправили публични обвинения срещу община Приморско и лично срещу кмета д-р Димитър Германов, които са абсолютно неверни и клеветнически по същността си. Недопустимо и неморално е да се злоупотребява с трагедията на хора заради лични и тясно партийни цели. 

Община Приморско протестира срещу некомпетентните и пошли опити за долнопробна агитация върху нещастието на хората от с. Ново Паничарево. Ето какви са обективните факти, които опровергават безпочвените обвинения на кандидат – депутатите на БСП: 

Преливането на реката край селото не е в следствие на непочистено корито. През всички години то е било добре поддържано и изчиствано от прорастнали дървесни видове. Причината за наводнението е в екстремното количество вода, дошло от преливника на язовир „Ново Паничарево“, смесено с дървесна маса, довлечена от целия водосбор на реката. Това е мнението и на експертите, което е в пълен противовес на демагогските изказвания на социалистите за общинска безотговорност и престъпна небрежност. 

Община Приморско никога не е била небрежна към рисковите места в своята територия. Грижата за живота и здравето на населението винаги е била първостепенен приоритет. 

За да аргументират лъжливите си твърдения, представителите на „лява България” не са се посвенили да употребят и конкретни имена на хора от Ново Паничарево. Проверка в общинската администрация на Приморско категорично установи, че цитираната в тенденциозно PR-съобщение на БСП г-жа Стоянка Йорданова никога не е писала жалби до кмета д-р Димитър Германов, с искане коритото на реката да бъде почистено. 

Непристойно е обаче да превърнеш едно бедствие в клеветническа партийна пропаганда. 

Безнравствено е да използваш страданието на хората и да излъжеш с чувството, че твоята партия винаги е била синоним на безнаказаност.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!