БСП – Бургас отбеляза Деня на жената с боулинг

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент открива евроофис „Солидарност” в Бургас

Дамската част на младежкото обединение в БСП – Бургас отпразнува 8 март /деня на жената/ с игра на боулинг в компанията на Момчил Неков – член на Европейският парламент от групата на Прогресивният алианс на демократите и социалистите и Николай Тишев – Председател на ОблС на БСП – Бургас.

Неков сподели подробности от работата си в Европарламента, като член на комисията по култура и образование, и в частност за предприетите от него действия за промяна в”Европейската инициатива за младежта” в частта й за младежка гаранция изразяваща се в разширяване на въздрастта от 25 до 30 годишна въздраст. В разговора той посочи, че в България делът на младите хора между 18 и 24 години, които не работят и не учат е 22% и значително надхвърля средното за ЕС ниво от 13%. У нас е отчетен и най – високия дял на тези младежи, с които службите по заетостта не могат да осъществят контакт. Делът на неактивните младежи е над 14% и е два пъти по – висок от средния за ЕС. Младежката безработица и преждевременно напусналите училище също са над средното за ЕС равнище. Ето защо сред основните предизвикателства пред Гаранцията за младежта в България са необходимостта от засилване на инициативите за обучение и разширяване на активните политики по заетост с цел откриване на кадри с подходящ профил.

В аванс беше представено и предстоящото откриване на евроофис „Солидарност” в Бургас от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

След срещата членовете на младежкото обединение в Бургас разпуснаха с игра на боулинг, като между всички участници символично беше разпределен награден фонд от 16 млрд. лева „Горанов дълг”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!