Бойчев: Общините и бизнеса ще са бенефициенти по нова програма за енергийна ефективност с близо 27 млн. евро ресурс

Oбщините отново ще бъдат бенефициенти по новата програма, – „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност, финансирана по механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Тя ще бъде отворена на 22 май, а предвиденият финансов ресурс за отворените процедури ще бъде 27 млн. лв. Това стана ясно по време на парламентарен контрол, след въпрос от народния представител от ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев. Той поиска информация от министъра на енергетиката Теменужка Петкова кога ще стартира новата програма за енергийна ефективност, какви са параметрите й, финансовият ресурс и потенциални бенефициенти.

„Много добра новина, потвърдена от енергийния министър е, че за бизнеса също ще бъде обособена процедура, насочена към подкрепа за внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност в индустрията. Това е нов момент, които ще даде много добри резултати. Ще се постигнат по-малко разходи и повече заделени средства от бизнеса за инвестиции. Енергийната ефективност е бъдещето. Трябва да полагаме повече усилия и по отношение намаляване стойността на емисиите. Общините вече натрупаха административен капацитет и интересът им е голям“, коментира от трибуната бургаският депутат.

Министър Петкова поясни, че 3,5 млн. лв. са заделени за ВиК дружествата в новия период. Мерките обхващат улично осветление, повишаване енергийна ефективност на сградите и др. Финансов ресурс ще има и за обучителни организации за обучения в тематични области на програмата.

„През изминалия програмен период в Бургас беше реализиран един от най-големите проекти за 835 хил.лв.по т.нар. Норвежка програма. Той обхвана цялостна модернизация на районната отоплителна централа в бургаския квартал „Меден Рудник“. Благодарение на него се отопляват 2 детски градини и едно училище. Програма BG04, „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ бе насочена към повишаване за отопление на сгради, производство на горива от биомаса, както и дейности за обучение и популяризиране на мерки в тази сфера. Близо 28 млн. лв. бе финансовият ресурс за цялата страна за различните мерки“, допълни още народният представител от ГЕРБ.

Енергийният министър коментира, че сключени 52 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изпълнени са енергоефективни дейности за 115 сгради общинска собственост. Новата програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ е с бюджет от близо 33 млн. евро, 28 млн. евро е безвъзмездна финансова помощ, а около 5 млн. лв. е националното съфинансиране. Това е два пъти повече в сравнение с предходния програмен период.

На официалният старт на 22 май 2019 г. се очаква се очаква присъствие на норвежките партньори в България. Сред тях ще има и компании за партньорство с българските общини. През първата половина на юни се очаква и старт на първият лот на програмата, свързан с изпълнение на мерки за уличното осветление.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!