Близо 42 млн. лв. приходи от нощувки в региона през септември

Приходите от нощувки през септември 2014 г. в Бургаска област достигат 41.7 млн. лв., което е с 2.6% по-малко в сравнение с септември 2013 година, отчита Териториалното статистическо бюро. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани – с 14.3% и намаление на приходите от чужди граждани с 4.8%.

Според дани от статистиката, през септември 2014 г. в областта са функционирали 474 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други. Броят на стаите в тях е 39.4 хил., а на леглата – 92.0 хиляди. В сравнение със септември 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.7%, а на леглата в тях – с 3.5%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Бургаска област, през септември 2014 г. възлиза на 942.8 хил., или с 8.8% в по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките – с 14.4%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.
През септември 2014 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 61.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.7% на българи. В места за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.4% от нощувките на български граждани и 29.8% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване ,с 1 и 2 звезди, тези дялове са съответно 47.9% и 8.6%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в областта през септември 2014 г. намаляват с 4.8% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 152.8 хиляди. От всички пренощували 27.8% са българи, като по-голямата част от тях – 66.1%, са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 110.4 хил., като 63.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.9 броя нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през септември 2014 г. е 38.7%, като тя е най-висока в местата с 4 и 5 звезди – 46.8%, следвана от тези с 3 звезди – 34.5%, и с 1 и 2 звезди – 27.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 4.4 процентни пункта, като най-голямо е понижението в местата за настаняване с 3 звезди – 8.8 процентни пункта.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!