Благоустрояват обществени пространства в Бургас с пари по ПУДООС

Одобрени са четири нови предложения на Община Бургас, които ще получат финансиране от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда  (ПУДООС). Те ще бъдат реализирани в рамките на Кампания за чиста околна среда – 2015, която се провежда с мотото “Обичам природата – и аз участвам!”.

Проектите са следните:

Облагородяване на игрален кът между бл. 482 и 484, зона В – УПИ І, кв. 37 в к-с “Меден рудник”;

Междублоково пространство, южно от бл. 75 – УПИ ХІ 185, кв. 12, к-с „Славейков“;

Облагородяване на игрален кът за спорт и отдих пред кметството – УПИ VІІ – 103, КВ. 5, с. Димчево;

Благоустрояване на дворно пространство читалище, УПИ – ХІV, КВ. 4 – кв. Крайморие.

Предвидените дейности, съгласно регламента на кампанията, предвиждат почистване на терените, благоустрояване и паркоустройство, озеленяване. С изпълнението на тези малки, но важни за жителите на посочените жилищни райони проекти, Община Бургас ще създаде безопасна среда за спорт и игри на открито, ще осигури подходящо място за отдих на хората.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!