Безплатно обучение за създаване на онлайн идентичност

Тренинг на тема „Маркетинг в социалните медии за културни институции и дестинации“ организират Община Бургас и Бизнес инкубаторът в града. Обучението е безплатно и е насочен към отработване на умения за създаване и поддръжка на онлайн идентичност. Ще бъдат дискутирани основните проблеми и възможности, създадени от виртуалната комуникация, както и спецификите при представяне на културни дестинации (музеи, културни центрове, туристически атракции).

Тренингът ще се проведе на 23.04.2015 г., четвъртък, от 14:00 ч. в  Бизнес инкубатора на ул. „Княз Ал. Батенберг“ №28. Презентатор ще бъде експертът Златин Иванов.

Тренингът се осъществява по проект „Черноморска мрежа за устойчив туризъм – BS NST“ MIS-ETC 2605, финансиран по СОП „Черноморски басейн“ 2007-2013.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!